เกี่ยวกับ BLeaf

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตั้งใจที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จึงสร้างแบรนด์ BLeaf ให้เป็นตัวแทนของบริษัทในการผลิตบรรจุภัณฑ์ไบโอประเภทต่างๆ อาทิ ช้อม, ส้อม, จาน, ชาม, ถ้วย, หลอด, ขวด และอีกมากมาย โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้งานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะพลาสติกที่กำลังทำลายความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

BLeaf มุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์มากกว่า 30 ปี พร้อมทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราจึงสร้างสรรค์รูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้จริง โดยไม่ทิ้งสารตกค้างหรือสร้างมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมให้แก่ธรรมชาติ

ธรรมชาติสู่ธรรมชาติ

ด้วยปัญหาด้านขยะพลาสติกที่กำลังทำลายทรัพยากรธรรมชาติของไทย ทำให้หลายหน่วยงานหันมาผลักดันและรณรงค์การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่นเดียวกับ BLeaf ที่มีปณิธานในการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ บรรจุภัณฑ์ของเราจึงผลิตจากพืชธรรมชาติอย่าง ชานอ้อย เยื่อไผ่ ข้าวโพด และมันสำปะหลัง โดยวัตถุดิบหลักทั้งหมดจะนำไปผ่านกระบวนการทางเคมีให้เกิดเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ เพื่อนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีหรือสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์ทุกชนิดจาก BLeaf ผลิตจากพืชธรรมชาติ จึงสามารถย่อยสลายได้โดยการฝังกลบ ที่สำคัญการย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทยังสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน น้ำ และมวลชีวภาพ ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้เกิดเป็นวงจรหมุนเวียนของการย่อยสลายที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

img-about-bleaf-sg4-01

บรรจุภัณฑ์โฟมเมื่อกลายเป็นขยะ ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

img-about-bleaf-sg4-02

บรรจุภัณฑ์พลาสติกเมื่อกลายเป็นขยะ ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 450 ปี

img-about-bleaf-sg4-03

บรรจุภัณฑ์ไบโอ เมื่อกลายเป็นขยะ สามารถย่อยสลายได้โดยการฝังกลบภายใน 6 สัปดาห์