คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CARBON FOOTPRINT)

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CARBON FOOTPRINT)

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลายชนิดถูกออกแบบมาเพื่อ ช่วยลดขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อน แต่จะทราบได้อย่างไรว่าสินค้าชนิดใดช่วยโลกได้มากกว่ากัน สิ่งที่ไขข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือก็คือ การบอกปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยเรียกปริมาณที่แสดงเป็นตัวเลขนั้นว่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

“คาร์บอนฟุตพริ้นท์” คือ ผลรวมของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases: GHG) ที่ปล่อยออกมาตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ประเมินตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งาน การจัดของเสียหลังใช้งาน รวมถึงการขนส่งที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า kgCO2eq.

รูปภาพแสดงวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามแนวคิด LCA–Life Cycle Assessment จะประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตตามมาตรฐาน ISO 14040 และ 14044 ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to grave)

รูปแสดงวัฏจักรชีวิตของกระถางใยมะพร้าวและกระถางพลาสติก

ตัวอย่างการประเมินวัฏจักรชีวิตของกระถางเส้นใยมะพร้าว จะเห็นได้ว่ากระถางต้นไม้เส้นใยมะพร้าวมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเนื่องจากได้วัตถุดิบมาจากธรรมชาติที่ปลูกแถวชุมชน ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนใช้งานสะดวก สามารถฝังลงดินพร้อมต้นไม้ได้ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากพลาสติกที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ มากลั่นที่อุณหภูมิ 140-180℃ ได้แนฟทาเป็นสารตั้งต้นที่จะนำไปทำปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ (POLYMERIZATION) จนได้เม็ดพลาสติก

รูปหอกลั่นลำดับส่วน และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากหอกลั่น

สารเคมีที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก

เมื่อได้เม็ดพลาสติกแล้วจึงนำไปฉีดและขึ้นรูปจนได้กระถางต้นไม้พลาสติก เมื่อผู้ใช้งานนำไปใช้ปลูกต้นไม้ก็ไม่สามารถฝังพร้อมกับต้นไม้เหมือนกับกระถางต้นไม้เส้นใยมะพร้าว ทำให้ต้องนำไปทิ้ง ทำลาย หรือฝังกลบซึ่งใช้เวลานานและพลังงานสูง ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน

จะเห็นว่าทุกคนสามารถช่วยโลกได้ง่ายๆ โดยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะที่น้อยลงอย่างเช่น กระถางต้นไม้จากใยมะพร้าว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่น หลอดไม้ไผ่ หลอดจากไม้ราโพ จานชามกาบหมากเป็นต้น ทาง Bleaf ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้คนไทยหันมาคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อลูกเพี่อหลานของเราได้อยู่กับโลกที่สะอาดไร้มลพิษ คุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งได้โดยร่วม กดแชร์ บทความนี้ออกไปให้ผู้อื่นได้อ่านด้วยเช่นกันนะครับ

ที่มา https:// www.thaicarbonlabel.tgo.or.th  และ https://www.nstdaacademy.


Leave a comment!

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *