สินค้าใหม่แบรนด์บีลีฟ

BLeaf “living the green life” ชื่อนี้มีแต่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ได้ทำการเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่ล่าสุด โดยยังคงคอนเซ็ปต์เดิม คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติ อาทิเช่น ชานอ้อย พอลิแลคติกแอซิด และเยื่อไม้ธรรมชาติ ผ่านกระบวนการขึ้นรูปที่ทันสมัย สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพได้จริง มุ่งเน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

BLeaf ร่วมสู้ภัยโควิด-19

BLeaf Bio Products นำโดยคณะผู้บริหารและทีมงาน มอบบรรจุภัณฑ์ไบโอย่อยสลายได้ ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อร่วมสู้ภัย COVID-19 

โดยได้มอบสิ่งของที่นำมาบริจาคบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียว (Single use packaging ได้แก่ กล่องข้าวชานอ้อย 10,000 ชุด และ ชุดช้อนส้อมไบโอ 10,000 คู่เพื่อให้ทางโรงพยาบาลได้นำบรรจุอาหารไปให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ป่วยอื่นๆที่มีความเสี่ยง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ไบโอประเภทใช้ครั้งเดียวจะช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คน และเมื่อใช้เสร็จแล้วทิ้ง จะสามารถย่อยสลายได้ ไม่สร้างขยะและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Bleaf ร่วมแสดงสินค้างาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020: The Hybrid Edition

สถานการณ์การระบาด COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึง ประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเดินทางของนักธุรกิจ ในการจัดงานแสดงสินค้า THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 จึงได้ปรับรูปแบบการจัดงานแสดงสินค้าใหม่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

BLeaf bioproducts  ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ได้จัดขบวน Troop โปรโมทผลิตภัณฑ์น้องใหม่ ภายใต้แบรนด์ BLeaf  ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวตลอดชายหาดบางแสนเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use) อาทิเช่น ช้อน ส้อม หลอดไบโอและผลิตภัณฑ์ชานอ้อย

โครงการทะเลไทยไร้ขยะ

ในปัจจุบัน ชายหาดบางแสน สถานที่พักผ่อนยอดนิยมของคนไทย มีชายหาดความยาวต่อเนื่องกันถึง 4.5 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามเมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเผชิญกับปัญหาปริมาณขยะจำนวนมากบริเวณชายหาดที่สะสมมาเป็นเวลานานหลายปี ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหาดบางแสน…

โครงการปลูกป่า

Bleaf ขอเป็นอีกหนึ่งในการจัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ“ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์” ณ. สวนอุทยานพุทธมณฑล อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 สวนพุทธมณฑลเป็นสวนขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมอบความร่มรื่นให้อุทยานพุทธมณฑลและชดเชยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับคืนมาสู่ผืนแผ่นดินไทย…

กระถางรักษ์โลก!!!

 “กระถางต้นไม้รักษ์โลก” มีหลายชนิด ทั้งที่ทำมาจากวัสดุทางการเกษตรแล้วผ่านกระบวนการต่างๆ และเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ เส้นใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว ฟางข้าว แกลบ เป็นต้น เป็นกระถางปากกว้าง มีหลากหลายขนาด มีทั้งทรงกลมและเหลี่ยม เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ทั้งที่ชอบร่มเงาและชอบแดด…

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CARBON FOOTPRINT)

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลายชนิดถูกออกแบบมาเพื่อ ช่วยลดขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อน แต่จะทราบได้อย่างไรว่าสินค้าชนิดใดช่วยโลกได้มากกว่ากัน สิ่งที่ไขข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือก็คือ การบอกปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยเรียกปริมาณที่แสดงเป็นตัวเลขนั้นว่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)…

วัสดุทดแทนพลาสติก (Plastic packaging alternative)

ชานอ้อย (Bagasse) คือ วัตถุดิบที่เหลือจากต้นอ้อยที่หีบเอาน้ำอ้อยหรือน้ำตาลออกแล้ว เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที่มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวนวล

เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ทำให้มีชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก จึงมีการพัฒนาการนำชานอ้อยจากกากอุตสาหกรรมน้ำตาลมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์…

กระบวนการฉีดพลาสติก และพลาสติกชีวภาพ

กระบวนการฉีดพลาสติก และพลาสติกชีวภาพ (Injection Molding for Conventional Thermoplastics and Bio-plastics)

เครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไป สามารถแบ่งหน่วยการทำงานได้ดังนี้
1. หน่วยการฉีด (Injection unit) ทำหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับการฉีดทั้งหมด…