กิจกรรมประชาสัมพันธ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

BLeaf bioproducts  ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ได้จัดขบวน Troop โปรโมทผลิตภัณฑ์น้องใหม่ ภายใต้แบรนด์ BLeaf  ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวตลอดชายหาดบางแสนเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use) อาทิเช่น ช้อน ส้อม หลอดไบโอและผลิตภัณฑ์ชานอ้อย

โครงการทะเลไทยไร้ขยะ

ในปัจจุบัน ชายหาดบางแสน สถานที่พักผ่อนยอดนิยมของคนไทย มีชายหาดความยาวต่อเนื่องกันถึง 4.5 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามเมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเผชิญกับปัญหาปริมาณขยะจำนวนมากบริเวณชายหาดที่สะสมมาเป็นเวลานานหลายปี ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหาดบางแสน…

โครงการปลูกป่า

Bleaf ขอเป็นอีกหนึ่งในการจัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ“ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์” ณ. สวนอุทยานพุทธมณฑล อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 สวนพุทธมณฑลเป็นสวนขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมอบความร่มรื่นให้อุทยานพุทธมณฑลและชดเชยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้กลับคืนมาสู่ผืนแผ่นดินไทย…

กระถางรักษ์โลก!!!

 “กระถางต้นไม้รักษ์โลก” มีหลายชนิด ทั้งที่ทำมาจากวัสดุทางการเกษตรแล้วผ่านกระบวนการต่างๆ และเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ เส้นใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว ฟางข้าว แกลบ เป็นต้น เป็นกระถางปากกว้าง มีหลากหลายขนาด มีทั้งทรงกลมและเหลี่ยม เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้ทั้งที่ชอบร่มเงาและชอบแดด…

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CARBON FOOTPRINT)

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลายชนิดถูกออกแบบมาเพื่อ ช่วยลดขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อน แต่จะทราบได้อย่างไรว่าสินค้าชนิดใดช่วยโลกได้มากกว่ากัน สิ่งที่ไขข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือก็คือ การบอกปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยเรียกปริมาณที่แสดงเป็นตัวเลขนั้นว่า คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)…

วัสดุทดแทนพลาสติก (Plastic packaging alternative)

ชานอ้อย (Bagasse) คือ วัตถุดิบที่เหลือจากต้นอ้อยที่หีบเอาน้ำอ้อยหรือน้ำตาลออกแล้ว เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที่มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวนวล

เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ทำให้มีชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก จึงมีการพัฒนาการนำชานอ้อยจากกากอุตสาหกรรมน้ำตาลมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์…

กระบวนการฉีดพลาสติก และพลาสติกชีวภาพ

กระบวนการฉีดพลาสติก และพลาสติกชีวภาพ (Injection Molding for Conventional Thermoplastics and Bio-plastics)

เครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไป สามารถแบ่งหน่วยการทำงานได้ดังนี้
1. หน่วยการฉีด (Injection unit) ทำหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับการฉีดทั้งหมด…