FAQ

ตอบ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หรือ Biodegradable Plastic มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพลาสติกโดยทั่วไปที่ผลิตจากปิโตรเลียม แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อทิ้งหรือฝังกลบพลาสติกเหล่านี้ในสภาวะที่เหมาะสมคือมีอุณหภูมิและความชื้นสูง และมีแบคทีเรีย จะสามารถย่อยสลายได้ และได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และชีวมวล ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้

พลาสติกย่อยสลายได้บางชนิดยังเป็นพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ (Biobased Material) เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง มาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ จัดได้ว่าเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืนทางด้านแหล่งวัตถุดิบ (Sustainable Material) และยังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก

ตอบ พลาสติกชีวภาพสามารถผลิตจากวัสดุธรรมชาติหลายชนิด อาทิ อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น ได้มาตรฐาน Compostable Plastics ตามข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวได้ เช่น ISO 17088 (สากล) หรือ ASTM D6400 (สหรัฐอเมริกา) หรือ EN 13432 (ยุโรป) หรือ มอก.17088-2555 (ไทย)

ตอบ ถุงไบโอ Bleaf ทำจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่มีการผสมพลาสติกประเภท PP, PE หรือพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ลงในองค์ประกอบ และไม่มีการใช้สาร OXO ที่ก่อให้เกิด Micro Plastic เมื่อสังเกตลักษณะเนื้อถุงจะเรียบเนียนไม่เหมือนพลาสติกทั่วไป สีของถุงจะมีสีขาวนม มีความนิ่มเหนียวและยืดหยุ่นได้ดี สามารถบรรจุของรับน้ำหนักได้ประมาณ 4 กิโลกรัม

ตอบ ถุง ถาด ช้อนส้อม แก้ว หลอด PLA: ใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 6 เดือน - 2 ปี ในสภาวะที่เหมาะสมที่อุณหภูมิ 58 °C มีความชื้น และจุลินทรีย์ หากสภาวะไม่เหมาะสมจะใช้เวลานานขึ้น

กระถางต้นไม้จากใยมะพร้าว: เมื่อนำกระถางไปเพาะปลูกต้นไม้ รดน้ำตามปกติ หรือนำกระถางลงไปปลูกในดิน กระถางจะย่อยสลายในเวลาประมาณ 8 เดือน

จาน-ชาม ชานอ้อย: ใช้เวลาในการย่อยสลายในสภาวะการฝังกลบประมาณ 45 วัน หากฝังกลบพร้อมกับเศษอาหารที่เหลือติดอยู่จะย่อยสลายได้เร็วขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์ในอาหารและความชื้นในดิน จะเร่งให้การย่อยสลายเกิดได้ดีขึ้น

หลอดกระดาษ: สามารถย่อยสลายได้ 100% ใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน

ตอบ กลไกการย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ไบโอซึ่งทำมาจากพลาสติกชีวภาพจะเกิดขึ้นในสภาวะที่เหมาะสม คือเมื่อมีอุณหภูมิและความชื้นสูง พลาสติกชีวภาพจะเริ่มแตกเป็นส่วน จากนั้นแบคทีเรียในธรรมชาติสามารถเข้ามากินและย่อยชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ไบโอเป็นอาหารภายในระยะเวลา 6 เดือน - 2 ปี ขึ้นอยู่กับรูปร่างและสภาวะที่ย่อยสลาย เมื่อย่อยสลายหมดแล้วจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และชีวมวล ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่พืชสามารถหมุนเวียนกลับไปเป็นปุ๋ยได้ ไม่ทำให้เกิด Micro Plastic ต่อสิ่งแวดล้อม

ตอบ Micro Plastic หมายถึง พลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร ซึ่งอาจเกิดจากพลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น เม็ดสครับ (Microbeads) ใยเสื้อผ้า เศษจากยางรถยนต์ อุปกรณ์การประมง เช่น แห อวน และพลาสติกทั่วไปที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ แตกออกเป็นชิ้นๆ ขนาดเล็ก ยากต่อการเก็บและกำจัด ประกอบกับมีคุณสมบัติที่คงสภาพย่อยสลายได้ยาก จึงง่ายที่จะปนเปื้อน แพร่กระจาย สะสม และตกค้างในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การทิ้งขยะพลาสติกขนาดใหญ่ เมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการย่อยสลายและแตกหักจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน

ตอบ ถาดและถุงไบโอสามารถใส่ของที่อุณหภูมิไม่เกิน 55 °C หากเกินจากนั้นจะเกิดการเสียรูป แต่ไม่ใช่การหลอมละลาย ช้อนไบโอสามารถทนความร้อนได้มากกว่า 85 °C ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยผู้ใช้ควรอ่านคำแนะนำข้างบรรจุภัณฑ์

ตอบ ในสภาวะที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการย่อยสลายอยู่ที่ 55 - 60 °C และถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นพลาสติก PLA จะย่อยสลายได้เร็วขึ้น จะมีผลต่อทั้งการทำงานของเอนไซม์ที่จะย่อย PLA

ตอบ เก็บได้ทั่วไปในสภาวะอุณหภูมิห้องที่มีความชื้นต่ำ และไม่มีแมลงหรือหนูมารบกวน สามารถเก็บได้นานกว่า 1 ปี

ตอบ ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัมผัสอาหารตาม FDA (Food and Drug Administration) สามารถนำไปใส่อาหารได้อย่างปลอดภัย